Excenterskruvpumpar som gör skillnad

Excenterskruvpumpar är en vital del av de flesta industrier, allt från byggindustrin till livsmedelsindustrin. Det finns olika typer av excenterskruvpumpar som har olika funktioner. I denna artikel berättar vi mer om excenterskruvpumpar.

Design och namn

Excenterskruvpumpar kallas ofta för “screw pump”, vilket är en förkortning för excenterskruvpump. Efter en av dess uppfinnare, är den också känd som Moineau-pumpen, eller på engelska som PCP-pumpen (progressive or progressing cavity pump). Det är en roterande deplacementpump där det pumpade mediet transporteras från den övre tanken genom slangen till sprutlansen och vidare.

Funktion

De flesta excenterskruvpumpar har två huvudkomponenter, å ena sidan rotorn, en roterande skruv, och å andra sidan den så kallade statorn, en cylinder i vilken rotorn är placerad. Statorn har en liknande inre geometri som rotorn, båda är spiralformade. När rotorn roterar i statorn skapas ett tomt utrymme (transportkammare) med periferisk tätning, vilket skapar ett undertryck. Detta säkerställer i sin tur att excenterskruvpumpen är självsugande. På grund av rotorns rörelse (i motsats till riktningsändringar av fram- och återgående kolvar och därmed motsvarande dödpunkter) är materialtransporten låg. Vid injektionslansen delas sedan mediet med hjälp av tryckluft och kan appliceras jämnt fördelat.

Fördelar med excenterskruvpumpen

Skruvpumpen kombinerar många olika fördelaktiga egenskaper hos andra pumplösningar. Precis som centrifugalpumpen har den till exempel inga tryck- eller sugventiler, och precis som en kolvpump har excenterskruvpumpen utmärkt pumphastighet. Flödet är konstant och hastighetsberoende. Liksom en kugg- eller skruvpump hanterar den pumpat material med hög viskositet, kornstorlek, fibrer och inhomogena eller abrasiva material. Att spraya särskilt tunga material som gips eller spackel är tungt. Den största fördelen med en skruvpump är möjligheten att uppnå en hög arbetshastighet och ändå ett högkvalitativt ytresultat med liten fysisk ansträngning på grund av maskinbearbetningen. Kvaliteten på ditt arbete minskar inte, tvärtom, och dessutom kan du putsa, spackla, belägga eller förstärka ytor mycket snabbare. Ju mer yta som är involverad, desto mer uppenbar blir tids- och materialbesparingen.

Olika typer av excenterskruvpumpar

Dessa pumpar har olika användningsområden och används i väldigt olika branscher. Inom byggindustrin används de mycket men även inom exempelvis livsmedelsbranschen. De olika pumparna har exempelvis olika ventiler eller rotorer. Ventiler för att begränsa utmatningsutrymmena finns i olika pumpar, vilket innebär mindre slitage. Rotorn rör sig excentrisk, vilket innebär att rotorns rotationsaxel inte motsvarar hela pumpens symmetriaxel. Vilka är några applikationer som använder skruvpumpar? Eftersom excenterskruvpumpar levererar höga flöden bland positiva deplacementpumpar är de perfekta för att flytta trögflytande och krävande vätskor, såsom asfalt, olja, gas och flerfasvätskor (vätska och ånga blandade i ett system). De är också populära inom tillverkning, mat och dryck, avloppsvatten och gruvindustrin. Enkelskruvpumpar (progressiva kavitetspumpar) är designade för dagvattenpumpning, avloppspumpar, dräneringspumpar och avloppsvatten.

Fördelar och nackdelar

Eftersom skruvpumpar kan användas för en mängd olika flödeshastigheter och tryck är de några av de mest mångfacetterade pumparna i branschen. De är kapabla till konstanta flöden, har en kontrollerbar effekt och fungerar tyst och smidigt. De har hög volymetrisk effektivitet och kan självsuga. En av de största nackdelarna med skruvpumpar är att de kan vara dyra.